ROZLÚČKA S TÁBORMI ZF (OZZŽ)

    Náš posledný - 32-hý detský letný tábor sa skončil a usporiadateľ, vedúci i deti už sa vrátili domov. Všetky zaujímavé - veselé i dramatické okamžiky, na ktoré sa nezabúda boli spracované. Záujemci si ich mohli z dôvodu veľkého objemu stiahnuť prostredníctvom programu "Úschovňa". Ak má niekto záujem a pošle vlastný USB kľúč s veľkosťou 8Gb, po nahratí filmu mu ho obratom prepšlem späť.


Cieľom tohto projektu je propagácia táborov ZF, od roku 1990 každoročne usporiadaných v rámci Odborového zväzu zamestnancov železníc. Prostredníctvom nich sa snažíme o pokračovanie tradícií zavedených Jaroslavom Foglarom, ako je čestnosť, kamarátstvo a zmysel pre fair-play. Každoročne pripravujeme iba jeden tábor a to 9 až 10 mesiacov vopred, s dôrazom na obsah a zameranie každej celo-táborovej hry, v ktorej sú v jednotlivých úsekoch zapracované rôznorodé úlohy napĺňajúce spomenuté tradície.

Všetky úlohy deti plnia v okolitej prírode práve prebiehajúceho tábora, či už ide o orientáciu v prírode, tajomstvá nočného lesa, rôzne hlavolamy alebo silové disciplíny, vždy s ohľadom na vek detí a ďalšie.

Okrem činností v rámci celo-táborovej hry máme pre deti v každom tábore pripravenú nielen radu ďalších športových činností - futbal, volejbal, basketbal, ringo, bedminton, kriket či stolný tenis, ale aj netradičné disciplíny v rámci 7- boja (našej táborovej olympiády).

Do programu tábora máme vždy zahrnutý karneval, výlet a zábavné programy vopred pripravené vedúcimi. Nechýba ani toľko žiadaná diskotéka.

V programe tábora máme nechýbajú aj také činnosti, ako sú: táborové zručnosti, viazanie uzlov, rozkladanie ohňa, pochodové značky, základy prvej pomoci. Vďaka vhodnému výberu tábora v atraktívnom prostredí si deti môžu prakticky v prírode vyskúšať prácu s buzolou a kompasom, čítanie mapy a podľa druhu táborovej hry niekedy zaraďujeme i poznávanie hviezdnej oblohy.

Každom našom tábore sa snažíme, aby sa deti naučili tie najnutnejšie základné pravidlá správania sa v prírode, aby sa v prípade potreby dokázali o seba nielen postarať, ale aj nájsť cestu do bezpečia.

V horúcich letných dňoch upravujeme všetky športové a táborové činnosti tak, aby nebol organizmus preťažovaný nadmerným teplom a využívame príjemnú chladivú vodu bazéna v areáli tábora, ktorá samozrejme spĺňa hygienické predpisy pre prevádzku bazénov a kúpalísk.

Neorganizujeme tábory s výučbou cudzích jazykov, s prácou na počítačoch a ani s iným „školským“ programom.

Cieľom našich táborov je vždy aktívny odpočinok detí a načerpanie nových síl pre celý ďalší školský rok.

V každom turnuse máme pre deti  zaujímavé a neobvyklé prekvapenia. Návštevy múzeí, hradov a zámkov so zaujímavými výkladmi, návšteva planetárií (Prešov, Hlohovec) prednášky o faune a flóre okolia tábora, vystúpenia sokoliarov, historického šermu, kúzelníka, jazda na koňoch a iné.

Vedúci nami usporiadaných táborov - prechádzajú povinným dvojdňovým školením - od marca 2011 školením s AKREDITÁCIOU ministerstva školstva SR a každoročne aj jednodňovým doplňujúcim školením zameraným na zopakovanie si povinností a na konkrétne činnosti s ohľadom na bezpečnosť detí pri ich výkone priamo v pripravovanom tábore. Týmto spĺňame požiadavky Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho novelizácie.

Bližšie o školeniach na www.skolenia.webnode.sk , ktorá patrí k tomuto webu o táboroch.

O všetkom, čo táto webová stránka ponúka sa bližšie dozviete prostredníctvom menu v jednotlivých ponukách.

Upozornenie návštevníkom

Nielen že máte možnosť nazrieť do našej "kuchyne", ale môžete sa svojim vstupom na túto stránku cez KNIHU NÁVŠTEV aj podieľať na jej obsahu.

Pôvodná táborová stránka i s fotogalériou našich DLT za roky 1990 až 2009 bola bohužiaľ na doméne:

https://taboryzf.wz.cz/historia.html , ktorá je dnes už ZRUŠENÁ...

Novinky

MATERIÁLY K DLT TRIBUNJ 2014

22.04.2014 18:42
Vážení rodičia, do konca týždňa budeme zasielať všetky potrebné materiály k DLT v Chorvátskom Tribunji.  V obálke nájdete:POUKAZ    POKYNY O DOPRAVE = čas nástupu do autobusu je NUTNÉ dodržať!    POKYNY - ČO JE POTREBNÉ DEŤOM do Chorvátska...

—————

POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA

03.03.2014 18:58
Do nášho tábora "ZA ODMENU" v Chorvátskom Tribunji zostávajú už necelé 4 mesiace a tak ako sa kráti čas do odchodu nášho táborového autobusu, tak sa znižuje počet voľných miest, ktoré tento rok OZZŽ obsadzuje takým spôsobom, aby sa dostalo na vlastných členov, ich priateľov a súčasne i na tie...

—————

Fotografie z ubytovania a okolia tábora 2014

29.11.2013 17:51
        Vyhovujeme záujmu o bližšie informácie k ubytovaniu a okoliu tábora a prikladáme fotografie z ubytovania a prostredia, ktoré nám bude na 8 dní domovom a kde zažijeme nezabudnuteľné prázdniny s hľadaním Tajomstva Tribunju 2014...    

—————

ZA TAJOMSTVOM TRIBUNJU

27.11.2013 17:57
  ZA TAJOMSTVOM TRIBUNJU 2014                Však dnes vieme, že miesto to Tribohum, Trebocconi (benátsky znamená tri kusy) A niekde tam, tajomstvo tohto ostrova sa skrýva....Tak  - neváhajte, Vy - mladí...

—————

V roku 2014 bude IBA CHORVÁTSKO

06.09.2013 20:20
Na základe početných telefonátov oznamujeme, že v roku 2014 skutočne organizujeme IBA TÁBOR V CHORVÁTSKU. ZF

—————

Tábor 2014 - Za tajomstvom Tribunju

01.09.2013 16:47
Odborový zväz zamestnancov železníc Bratislava -  a jeho prvý prímorský tábor 29. 6.  –  8. 7. 2014 Tribunj  - je pôvodne rybárska obec, v ktorej dnes žile približne 1400 obyvateľov. Je vystavaná neďaleko mesta Vodice a jej najstaršie centrum leží na ostrovčeku, na ktorom...

—————

POĎAKOVANIE

01.09.2013 16:35
Odborový zväz zamestnancov železníc ĎAKUJE touto cestou všetkým sponzorom a priaznivcom, ktorí prispeli ku zdárnemu priebehu tábora Leto s Indiana Jonesom na Prašníku: ECO - INVEST, a.s. Bratislava Ing. Jozefovi Fejfarovi, riaditeľovi Oltis Group Slovakia a.s. Bratislava Železničnej spoločnosti...

—————

LETO S INDIANA JONESOM JE UŽ IBA SPOMIENKOU...

04.08.2013 18:25
Tohtoročný tábor nám priniesol v mimoriadne teplom počasí skutočne všetko to, čo sme si všetci - vedúci i deti želali. Výbornú spoluprácu, krásnu a bojovnú atmosféru pri jednotlivých táborových hrách a v jednotlivých úsekoch cesty za víťaztvom v celotáborovej hre. Aj keď sa vyskytli...

—————


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava