Knihy Ing. Zdeňka Friedricha ku táborovej problematike

Obe knihy autor napísal za účelom zvýšenia kvality práce táborových vedúcich pri splnení požiadaviek platnej legislatívy Slovenskej republiky. Pri prezentácii oboch kníh pomohli pracovníci Okresnej knižnice Juraja Fándlyho v Trnave s priestormi. Podarilo sa tu vytvoriť skutočné príjemné prostredie nielen autorovi, ale i jeho priateľom a všetkým účastníkom "krstov" kníh v priestoroch knižnice, počas ktorého autor odpovedal prítomným na rôzne otázky nielen ku knihám, ale i otázky týkajúce sa zážitkov z táborov od roku 1990 autorom organizovaných...

                  Z "Krstu 1"                                Táborový lekár s manželkou a účastníci  Krstu 1

V prvej knihe "LETNÉ TÁBORY", sa autor zameral na prípravu táborov, výber vedúcich aako pomôcku pre nových ale i skúsených táborových vedúcich zaradil do knihy viaceré kompletne stracované tábory vrátane rámcových plánov a celotáborových hier i s motivačnými textami a potrebnými pomôckami tak, ako to prežili deti v táboroch autora. To znamená, že si stačí vybrať z ponuky a tábor má program pripravený. V poslednej časti Knihy LETNÉ TÁBORY je popísaná potrebná táborová dokumentácia.

V druhej knihe "DETSKÉ TÁBORY", sa autor pokúsil zaplniť dieru v problematike bezpečnosti detí pri hrách a činnostiach a tak kniha obsahuje štyri hlavné časti a to - letné akcie, vodné aktivity, zimné akcie a prvú pomoc, vrátane bezpečnosti počas táborov v prímorských destináciách.

Tak ako prvú, i druhú knihu "pokrstil" autorovi dlhoročný priateľ - Ing. Peter Gottstein, CSc 


Obe knihy vyšli za pomoci Slovenského skautingu vo vydavateľstve Totem s.r.o. a dnes - po neserióznom prístupe distribútora BELIMEX a.s., je možné si posledných niekoľko dostupných výtlačkov objednať prostredníctvom Slovenského skautingu alebo cez kníhkupectvo MARTINUS a to i pomocou internetu.

UŽ máte možnosť získať aj e-Book na stránke:  www.skolenie.webnode.sk

REFERENCIE:

1: Podľa vyjadrenia pracovníčok Okresnej knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, patria trvale oba autorove tituly k najpožičiavanejším knihám s táborovou tematikou v Trnave.

2: berka

berka
10.09.2007
skvelé čítanie a návod  

                    Už piaty rok boli moje v tábore, kde bol hlavný vedúci pán Ing. Friedrich a môžem povedať, že hneď po skončení tábora a slzavej rozlúčke sa tešia na ten nasledujúci tábor. Myslím že je to z veľkej časti zásluha vedúcich a hlavného vedúceho. Kniha je napísaná nielen ako návod, ale je to aj dobré čítanie


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava