ROZLÚČKA S TÁBORMI ZF (OZZŽ)

    Náš posledný - 32-hý detský letný tábor sa skončil a usporiadateľ, vedúci i deti už sa vrátili domov. Všetky zaujímavé - veselé i dramatické okamžiky, na ktoré sa nezabúda boli spracované. Záujemci si ich mohli z dôvodu veľkého objemu stiahnuť prostredníctvom programu "Úschovňa". Ak má niekto záujem a pošle vlastný USB kľúč s veľkosťou 8Gb, po nahratí filmu mu ho obratom prepšlem späť.


Cieľom tohto projektu je propagácia táborov ZF, od roku 1990 každoročne usporiadaných v rámci Odborového zväzu zamestnancov železníc. Prostredníctvom nich sa snažíme o pokračovanie tradícií zavedených Jaroslavom Foglarom, ako je čestnosť, kamarátstvo a zmysel pre fair-play. Každoročne pripravujeme iba jeden tábor a to 9 až 10 mesiacov vopred, s dôrazom na obsah a zameranie každej celo-táborovej hry, v ktorej sú v jednotlivých úsekoch zapracované rôznorodé úlohy napĺňajúce spomenuté tradície.

Všetky úlohy deti plnia v okolitej prírode práve prebiehajúceho tábora, či už ide o orientáciu v prírode, tajomstvá nočného lesa, rôzne hlavolamy alebo silové disciplíny, vždy s ohľadom na vek detí a ďalšie.

Okrem činností v rámci celo-táborovej hry máme pre deti v každom tábore pripravenú nielen radu ďalších športových činností - futbal, volejbal, basketbal, ringo, bedminton, kriket či stolný tenis, ale aj netradičné disciplíny v rámci 7- boja (našej táborovej olympiády).

Do programu tábora máme vždy zahrnutý karneval, výlet a zábavné programy vopred pripravené vedúcimi. Nechýba ani toľko žiadaná diskotéka.

V programe tábora máme nechýbajú aj také činnosti, ako sú: táborové zručnosti, viazanie uzlov, rozkladanie ohňa, pochodové značky, základy prvej pomoci. Vďaka vhodnému výberu tábora v atraktívnom prostredí si deti môžu prakticky v prírode vyskúšať prácu s buzolou a kompasom, čítanie mapy a podľa druhu táborovej hry niekedy zaraďujeme i poznávanie hviezdnej oblohy.

Každom našom tábore sa snažíme, aby sa deti naučili tie najnutnejšie základné pravidlá správania sa v prírode, aby sa v prípade potreby dokázali o seba nielen postarať, ale aj nájsť cestu do bezpečia.

V horúcich letných dňoch upravujeme všetky športové a táborové činnosti tak, aby nebol organizmus preťažovaný nadmerným teplom a využívame príjemnú chladivú vodu bazéna v areáli tábora, ktorá samozrejme spĺňa hygienické predpisy pre prevádzku bazénov a kúpalísk.

Neorganizujeme tábory s výučbou cudzích jazykov, s prácou na počítačoch a ani s iným „školským“ programom.

Cieľom našich táborov je vždy aktívny odpočinok detí a načerpanie nových síl pre celý ďalší školský rok.

V každom turnuse máme pre deti  zaujímavé a neobvyklé prekvapenia. Návštevy múzeí, hradov a zámkov so zaujímavými výkladmi, návšteva planetárií (Prešov, Hlohovec) prednášky o faune a flóre okolia tábora, vystúpenia sokoliarov, historického šermu, kúzelníka, jazda na koňoch a iné.

Vedúci nami usporiadaných táborov - prechádzajú povinným dvojdňovým školením - od marca 2011 školením s AKREDITÁCIOU ministerstva školstva SR a každoročne aj jednodňovým doplňujúcim školením zameraným na zopakovanie si povinností a na konkrétne činnosti s ohľadom na bezpečnosť detí pri ich výkone priamo v pripravovanom tábore. Týmto spĺňame požiadavky Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho novelizácie.

Bližšie o školeniach na www.skolenia.webnode.sk , ktorá patrí k tomuto webu o táboroch.

O všetkom, čo táto webová stránka ponúka sa bližšie dozviete prostredníctvom menu v jednotlivých ponukách.

Upozornenie návštevníkom

Nielen že máte možnosť nazrieť do našej "kuchyne", ale môžete sa svojim vstupom na túto stránku cez KNIHU NÁVŠTEV aj podieľať na jej obsahu.

Pôvodná táborová stránka i s fotogalériou našich DLT za roky 1990 až 2009 bola bohužiaľ na doméne:

https://taboryzf.wz.cz/historia.html , ktorá je dnes už ZRUŠENÁ...

Novinky

AJ V CHATKÁCH

15.05.2013 18:44
Pre záujem účastníkov, podarilo sa nám získať väčšiu kapacitu vzhľadom na novo rekonštruované "tatrance". Preto niektorí z vás budú ubytovaní v 8 lôžkových chatách s vlastným WC a sprchou v RS Prašník - Dúbrava. Veríme, že aj toto prispeje ku väčšej atraktivite a prežitiu nezabudnuteľných...

—————

PRÍPRAVA VEDÚCICH pre RS Prašník

02.05.2013 20:03
      Dnes navštívili vedúci nášho tábora konaného v dňoch 30.9. až 13.7.2013 RS Prašník - Dúbrava. Účelom tejto pracovnej cesty bolo: Spoznať priestory RS Spoznať okolie RS a krásne lesy Zopakovať si zásady práce s deťmi vrátane bezpečnosti Prevziať si Rámcové...

—————

11-ty ŠPORTOVÝ DEŇ na OLIWE

28.03.2013 19:07
Všetci naši účastníci táborov aj s rodinami majú možnosť zaspomínať si na vlastné tábornícke pobyty počas nášho 2-dňového 11-teho Športového dňa, ktorý opäť usporiadame na Oliwe v dňoch 8. a 9. júna 2013. Bližšie informácie získate po kliknutí na priložený link. 11_ty_Športový deň OLIWA_ZF.doc (53...

—————

DNES UŽ IBA 13 VOĽNÝCH MIEST...

27.03.2013 19:30
Ku dnešnému dňu zostáva v našom tábore s Indiana Jonesom iba trinásť voľných miest. Teší nás veľa nováčikov a súčasne pripomíname "skalným" - NEZABUDNITE, čas beží a priestory v RS sa zväčšiť nedajú...

—————

POZOR - MÁME NOVÝ TÁBOROVÝ ÚČET

27.02.2013 20:23
Všetkých rodičov upozorňujeme na ZMENU čísla účtu. Pozorne si prosím prečítajte PRIHLÁŠKU v sekcii "TERMÍNY TÁBOROV"! Hlavný vedúci DLT 2013

—————

UŽ IBA 28 VOĽNÝCH MIEST

04.02.2013 19:17
Ku dnešnému dňu máme už 65 prihlásených detí a zostáva nám iba 28 voľných miest. Stále majú možnosť prihlásiť sa všetci, ktorí chcú zažiť dobrodružstvá s Indiana Jonesom v krásnej prírode Karpát pri Poešťanoch.

—————

PRIHLÁŠKY NA TÁBOR 2013 ZAČÍNAJÚ PRIBÚDAŤ

26.11.2012 19:46
S ohľadom na menšiu kapacitu RS na Prašníku - Dúbrava, máme dnes večer už 25 prihlásených a do kapacity 93 chýba už iba 68 voľných miest. V týchto dňoch boli distribuované posledné DVD z tábora 2012 poštou. Pre "TRNAVČANOV"je možnosť vyzdvihnúť si DVD ZDARMA na adrese Jiráskova 15 denne po...

—————

TÁBOR 2013

03.10.2012 19:43
Indiana Jones - Tajomstvo Crámu skazy Ponuku a prihlášku už teraz nájdete na našom webe v sekcii TERMÍNY TÁBOROV!

—————


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava