ROZLÚČKA S TÁBORMI ZF (OZZŽ)

    Náš posledný - 32-hý detský letný tábor sa skončil a usporiadateľ, vedúci i deti už sa vrátili domov. Všetky zaujímavé - veselé i dramatické okamžiky, na ktoré sa nezabúda boli spracované. Záujemci si ich mohli z dôvodu veľkého objemu stiahnuť prostredníctvom programu "Úschovňa". Ak má niekto záujem a pošle vlastný USB kľúč s veľkosťou 8Gb, po nahratí filmu mu ho obratom prepšlem späť.


Cieľom tohto projektu je propagácia táborov ZF, od roku 1990 každoročne usporiadaných v rámci Odborového zväzu zamestnancov železníc. Prostredníctvom nich sa snažíme o pokračovanie tradícií zavedených Jaroslavom Foglarom, ako je čestnosť, kamarátstvo a zmysel pre fair-play. Každoročne pripravujeme iba jeden tábor a to 9 až 10 mesiacov vopred, s dôrazom na obsah a zameranie každej celo-táborovej hry, v ktorej sú v jednotlivých úsekoch zapracované rôznorodé úlohy napĺňajúce spomenuté tradície.

Všetky úlohy deti plnia v okolitej prírode práve prebiehajúceho tábora, či už ide o orientáciu v prírode, tajomstvá nočného lesa, rôzne hlavolamy alebo silové disciplíny, vždy s ohľadom na vek detí a ďalšie.

Okrem činností v rámci celo-táborovej hry máme pre deti v každom tábore pripravenú nielen radu ďalších športových činností - futbal, volejbal, basketbal, ringo, bedminton, kriket či stolný tenis, ale aj netradičné disciplíny v rámci 7- boja (našej táborovej olympiády).

Do programu tábora máme vždy zahrnutý karneval, výlet a zábavné programy vopred pripravené vedúcimi. Nechýba ani toľko žiadaná diskotéka.

V programe tábora máme nechýbajú aj také činnosti, ako sú: táborové zručnosti, viazanie uzlov, rozkladanie ohňa, pochodové značky, základy prvej pomoci. Vďaka vhodnému výberu tábora v atraktívnom prostredí si deti môžu prakticky v prírode vyskúšať prácu s buzolou a kompasom, čítanie mapy a podľa druhu táborovej hry niekedy zaraďujeme i poznávanie hviezdnej oblohy.

Každom našom tábore sa snažíme, aby sa deti naučili tie najnutnejšie základné pravidlá správania sa v prírode, aby sa v prípade potreby dokázali o seba nielen postarať, ale aj nájsť cestu do bezpečia.

V horúcich letných dňoch upravujeme všetky športové a táborové činnosti tak, aby nebol organizmus preťažovaný nadmerným teplom a využívame príjemnú chladivú vodu bazéna v areáli tábora, ktorá samozrejme spĺňa hygienické predpisy pre prevádzku bazénov a kúpalísk.

Neorganizujeme tábory s výučbou cudzích jazykov, s prácou na počítačoch a ani s iným „školským“ programom.

Cieľom našich táborov je vždy aktívny odpočinok detí a načerpanie nových síl pre celý ďalší školský rok.

V každom turnuse máme pre deti  zaujímavé a neobvyklé prekvapenia. Návštevy múzeí, hradov a zámkov so zaujímavými výkladmi, návšteva planetárií (Prešov, Hlohovec) prednášky o faune a flóre okolia tábora, vystúpenia sokoliarov, historického šermu, kúzelníka, jazda na koňoch a iné.

Vedúci nami usporiadaných táborov - prechádzajú povinným dvojdňovým školením - od marca 2011 školením s AKREDITÁCIOU ministerstva školstva SR a každoročne aj jednodňovým doplňujúcim školením zameraným na zopakovanie si povinností a na konkrétne činnosti s ohľadom na bezpečnosť detí pri ich výkone priamo v pripravovanom tábore. Týmto spĺňame požiadavky Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho novelizácie.

Bližšie o školeniach na www.skolenia.webnode.sk , ktorá patrí k tomuto webu o táboroch.

O všetkom, čo táto webová stránka ponúka sa bližšie dozviete prostredníctvom menu v jednotlivých ponukách.

Upozornenie návštevníkom

Nielen že máte možnosť nazrieť do našej "kuchyne", ale môžete sa svojim vstupom na túto stránku cez KNIHU NÁVŠTEV aj podieľať na jej obsahu.

Pôvodná táborová stránka i s fotogalériou našich DLT za roky 1990 až 2009 bola bohužiaľ na doméne:

https://taboryzf.wz.cz/historia.html , ktorá je dnes už ZRUŠENÁ...

Novinky

TÁBORNÍCI

04.06.2015 09:38
pre tých, ktorí nestihli prihlášku na "DOBRODRUŽNÉ PRÁZDNINY NA PLÁNÉTE ZEM", máme smutnú správu - TÁBOR JE PLNÝ. V prípade nutnosti a intervencie = (kamošky), dokážeme ešte doplniť najviac 2 dievčatá vo veku 12,5 až 15 rokov... Inú vekovú kategóriu NIE..! Tí, ktorí nám...

—————

EŠTE MÁME 9 MIEST...

21.04.2015 09:41
Keďže počet detí dosiahol potrebnú úroveň pre jeho organizovanie, môžeme ešte zobrať na doplnenie 9 detí vo veku 6 až 15 rokov na doplnenie nášho tradičného táborového kolektívu. Podmienku účasti je úhradu poukazu skôr, ako ostatní záujemcovia.Viď aj naše Záručné podmienky.

—————

Úvodný list našej hry v DLT 2015

30.03.2015 15:02
DOBRODRUŽNÉ PRÁZDNINY NA PLANÉTE ZEM Táborová hra 2015 - "Dobrodružné prázdniny na planéte Zem" je voľne spracovaná podľa dobrodružnej a sci-fi literatúry (Star Wars)... Po deväť dní budeme spoločne prežívať dobrodružstvá vesmírneho korábu "AZ 22 Tieň", ktorý sa vinou poruchy navigácie...

—————

Dobrodružné prázdniny na planéte Zem

30.03.2015 13:22
                    Po osobnej návšteve rekreačného zariadenia Areál Zdravia Jedľové Kostoľany, ktoré sa nachádza 14km od Zlatých Moraviec, by bolo veľkou chybou, aby som organizoval tábor iba pre moje...

—————

ŠPORTOVÝ DEŇ ČERTOV JE OBSADENÝ

16.03.2015 11:31
Všetkým, ktorí sa nestihli prihlásiť oznamujeme, že náš tradičný ŠPORTOVÝ DEŇ pre rok 2015 je beznádejne obsadený....

—————

Dobrodružné prázdniny na planéte Zem - NIELEN pre moje vnúčatá...!

03.02.2015 09:03
         Na základe sľubu danému mojej najmladšej vnučke Karolínke, rozhodol som sa usporiadať v auguste netradičný - RODINNÝ tábor pre moje tri vnúčatá a najviac ďalšie DVE deti vo veku 6 až 7 rokov, s ktorými sa zúčastní aj niekto z rodičov...V...

—————

ŠPORTOVÝ DEŇ 2015

10.11.2014 18:03
Odborový Zväz Zamestnancov Železníc www.ozzz.eu         PRE VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV, ICH RODINY a PRIATEĽOV od                      ...

—————

POĎAKOVANIE VEDÚCIM ZA SPOLUPRÁCU V DLT 1990 - 2014

06.11.2014 12:29
V sobotu 25.10.2014 som v reštaurácii "U Šrámka" v Suchej nad Parnou usporiadal rozlúčkové posedenie a poďakovanie vedúcim a zdravotníkom, ktorí mi najviac pomohli počas 24-ročnej aktivity pri organizácii a vlastnej činnosti v detských táboroch pod hlavičkou železničných odborov OZŽ a neskôr...

—————


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava