Otázky a odpovede

Čo všetko je potrebné, aby ste sa zúčastnili nášho tábora?

Postup je nasledovný:

  1. Vyplniť prihlášku a poslať ju e-mailom alebo poštou - možno ju stiahnuť z časti "Termíny táborov"
  2. Uhradiť na náš účet celú sumu, alebo zálohu a do 30. ARÍLA 2014 doplatiť celú sumu za poukaz
  3. Najneskôr 30 dní pred nástupom navštíviť obvodného lekára za účelom potvrdenia spôsobilosti pre účasť v DLT podľa Prílohy 1 k Vyhláške MZ SR číslo 526/2007 Z.z.
  4. Zabaliť všetky potrebné veci
  5. V určený deň a hodinu byť na ŽST TRNAVA a aj ŽST Bratislava hlavné s riadne vyplneným poukazom a potvrdeniami

  6. Počkať v rade a nastúpiť do nášho táborového autobusu smer TRIBUNJ 2014....

—————


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava