Informácie o nás

Sme "fanatici", ktorí sa snažia splniť cestou vlastného voľného času detské sny o dobrodružných a zmysluplne prežitých prázdninách. 

História našich táborov začala v roku 1990, kedy sme prostredníctvom odborov - cez Odborové Združenie Železničiarov usporiadali náš prvý tábor, po ktorom doposiaľ nasledovalo ďalších 29 a v roku 2016 to bude náš 31-vý tábor a 26 táborová sezóna. V celkovo tridsiatich táboroch sa s nami v prekrásnych kútoch Českej a Slovenskej republiky zahralo a odrekreovalo viac ako 2700 detí železničiarov a ich priateľov a 24 detí zažilo nezabudnuteľne krásny tábor v Chorvátsku - v Tribunji 2014. Všetci si z táborov odniesli prekrásne a nezabudnuteľné zážitky. Práve tieto zážitky nám dodnes pomáhajú vychovávať vedúcich z radov nami odrekreovaných detí (pozrite aj stránku www.skolenia.webnode.sk ). Kde všade a kedy sme tábory usporiadali, nájdete v časti "Naše tábory".

O kvalite nami usporiadaných táborov svedčí spokojnosť detí aj rodičov ako i to, že už v mesiaci február bývajú naše tábory každoročne plne odsadené.

 

História stránky

Stránka vznikla za účelom čo najrýchlejšieho zverejňovania informácií o našej činnosti a o nami pripravovaných táboroch. Za aktívnu pomoc pri tvorbe tejto stránky patrí naša veľká vďaka kolegovi Ing. Andrejovi Škvarkovi.

                                                                                           Výbor OZZŽ a Táboroví fanatici

 


Naši užívatelia

Cieľovými užívateľmi tejto stránky sú predovšetkým všetci železničiari a ich deti, ako aj všetci tí, ktorí sa zaujímajú o nami usporiadávané tábory, chcú nimi potešiť svojich blízkych, prípadne iba hľadajú inšpiráciu pre vlastné tábory.

Stránku postupne v časti "Naše tábory" doplníme o všetky informácie z našich doposiaľ usporiadaných táborov a veríme, že i táto časť bude motívom pre vaše pravidelné návštevy na tejto našej stránke.


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava