ROZLÚČKA S TÁBORMI ZF (OZZŽ)

    Náš posledný - 32-hý detský letný tábor sa skončil a usporiadateľ, vedúci i deti už sa vrátili domov. Všetky zaujímavé - veselé i dramatické okamžiky, na ktoré sa nezabúda boli spracované. Záujemci si ich mohli z dôvodu veľkého objemu stiahnuť prostredníctvom programu "Úschovňa". Ak má niekto záujem a pošle vlastný USB kľúč s veľkosťou 8Gb, po nahratí filmu mu ho obratom prepšlem späť.


Cieľom tohto projektu je propagácia táborov ZF, od roku 1990 každoročne usporiadaných v rámci Odborového zväzu zamestnancov železníc. Prostredníctvom nich sa snažíme o pokračovanie tradícií zavedených Jaroslavom Foglarom, ako je čestnosť, kamarátstvo a zmysel pre fair-play. Každoročne pripravujeme iba jeden tábor a to 9 až 10 mesiacov vopred, s dôrazom na obsah a zameranie každej celo-táborovej hry, v ktorej sú v jednotlivých úsekoch zapracované rôznorodé úlohy napĺňajúce spomenuté tradície.

Všetky úlohy deti plnia v okolitej prírode práve prebiehajúceho tábora, či už ide o orientáciu v prírode, tajomstvá nočného lesa, rôzne hlavolamy alebo silové disciplíny, vždy s ohľadom na vek detí a ďalšie.

Okrem činností v rámci celo-táborovej hry máme pre deti v každom tábore pripravenú nielen radu ďalších športových činností - futbal, volejbal, basketbal, ringo, bedminton, kriket či stolný tenis, ale aj netradičné disciplíny v rámci 7- boja (našej táborovej olympiády).

Do programu tábora máme vždy zahrnutý karneval, výlet a zábavné programy vopred pripravené vedúcimi. Nechýba ani toľko žiadaná diskotéka.

V programe tábora máme nechýbajú aj také činnosti, ako sú: táborové zručnosti, viazanie uzlov, rozkladanie ohňa, pochodové značky, základy prvej pomoci. Vďaka vhodnému výberu tábora v atraktívnom prostredí si deti môžu prakticky v prírode vyskúšať prácu s buzolou a kompasom, čítanie mapy a podľa druhu táborovej hry niekedy zaraďujeme i poznávanie hviezdnej oblohy.

Každom našom tábore sa snažíme, aby sa deti naučili tie najnutnejšie základné pravidlá správania sa v prírode, aby sa v prípade potreby dokázali o seba nielen postarať, ale aj nájsť cestu do bezpečia.

V horúcich letných dňoch upravujeme všetky športové a táborové činnosti tak, aby nebol organizmus preťažovaný nadmerným teplom a využívame príjemnú chladivú vodu bazéna v areáli tábora, ktorá samozrejme spĺňa hygienické predpisy pre prevádzku bazénov a kúpalísk.

Neorganizujeme tábory s výučbou cudzích jazykov, s prácou na počítačoch a ani s iným „školským“ programom.

Cieľom našich táborov je vždy aktívny odpočinok detí a načerpanie nových síl pre celý ďalší školský rok.

V každom turnuse máme pre deti  zaujímavé a neobvyklé prekvapenia. Návštevy múzeí, hradov a zámkov so zaujímavými výkladmi, návšteva planetárií (Prešov, Hlohovec) prednášky o faune a flóre okolia tábora, vystúpenia sokoliarov, historického šermu, kúzelníka, jazda na koňoch a iné.

Vedúci nami usporiadaných táborov - prechádzajú povinným dvojdňovým školením - od marca 2011 školením s AKREDITÁCIOU ministerstva školstva SR a každoročne aj jednodňovým doplňujúcim školením zameraným na zopakovanie si povinností a na konkrétne činnosti s ohľadom na bezpečnosť detí pri ich výkone priamo v pripravovanom tábore. Týmto spĺňame požiadavky Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho novelizácie.

Bližšie o školeniach na www.skolenia.webnode.sk , ktorá patrí k tomuto webu o táboroch.

O všetkom, čo táto webová stránka ponúka sa bližšie dozviete prostredníctvom menu v jednotlivých ponukách.

Upozornenie návštevníkom

Nielen že máte možnosť nazrieť do našej "kuchyne", ale môžete sa svojim vstupom na túto stránku cez KNIHU NÁVŠTEV aj podieľať na jej obsahu.

Pôvodná táborová stránka i s fotogalériou našich DLT za roky 1990 až 2009 bola bohužiaľ na doméne:

https://taboryzf.wz.cz/historia.html , ktorá je dnes už ZRUŠENÁ...

Novinky

Ešte 9 voľných miest

18.11.2015 07:09
V dňoch 14. a 15.11.2015 som navštívil Chatu Zbojská a prezrel si priestory i prekrásne okolie, v ktorom prebehne náš POSLEDNÝ tábor. Už dnes sa teším na úlohy táborovej hry, ktoré sa budú konať v naozaj krásnej prírode....  (viď foto zo 14.11.)  Ku dnešnému dňu máme prihlásených 30 detí...

—————

Za Pokladom Aztékov po 20-tich rokoch

14.10.2015 12:24
Náš posledný, v poradí 31-vý DLT OZZŽ usporiadame v prekrásnej prírode Muránskej planiny, v Chate Zbojská od 20. 8. do 29.8.2016. Celkom 39 detí zažije perfektné dobrodružstvo s 11- úsekovou hrou Za Pokladom Aztékov po 20-tich rokoch, ktorú sme hrali v inom čase, s inými deťmi a v úplne inom...

—————

Vyjadrite sa

02.10.2015 07:17
Pre rok 2016 opäť zvažujeme tzv. RODINNÝ tábor, na ktorom by sa mimo programu zúčastnili aj rodičia. K tejto tému prosím o Vaše vyjadrenie - RODIČIA našich táborníkov....Na vyjadrenie je vám k dispozícii KNIHA NÁVŠTEV!

—————

VEĽKÁ VĎAKA

09.09.2015 14:40
Všetkým našim sponzorom týmto vyjadrujeme VEĽKÚ VĎAKU za ochotu prispieť cenami i finančne na náš jubilejný 30-ty Detský Letný Tábor. Tak ako ukazuje naša nástenka s menami sponzorov, tak Ste sa zvýraznili v očiach detí pri preberaní Vami venovaných cien. ĎAKUJEME.

—————

BOLO VÝBORNE - ALE - PADLA NÁM WIFI

08.09.2015 11:17
Napriek sľubu zverejniť každý deň niečo z táborového programu, padla WIFI a nebolo možné  sa pripojiť. Preto iba niekoľko fotografií do "FOTOGALÉRIE" a už si môžete prísť alebo napísať o zaslanie DVD z nášho spoločného krásneho pobytu. Vaše názory očakávam aj v "Knihe návštev" alebo...

—————

UŽ IBA 12 DNÍ

10.08.2015 10:41
Táborníci, už iba 12 dní nás delí od začiatku hier, zábavy a dobrodružstva, spojených s našim 30-tym táborom - "Dobrodružné prázdniny na planéte Zem". Bez ohľadu na počasie odskúšame všetky možnosti, ktoré nám RS AZ Jedľové Kostoľany a okolie ponúka a táborový čas NAPLNO využijeme k tomu, aby...

—————

E-BOOK VŠETKÝM ORGANIZÁTOROM DLT

02.07.2015 13:54
Na webe: www.skolenia.webnode.sk  máte možnosť si bezplatne stiahnuť moju príručkueBook - Ako pripraviť deťom bezproblémový tábor.   Ide o základné materiály pre hlavného vedúceho, oddielového vedúceho a vedúceho dňa na zotavovacej akcii.Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac,...

—————

TÁBOR JE VYPREDANÝ

08.06.2015 09:34
Ďakujeme za dôveru - TÁBOR je VYPREDANÝ.

—————


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava