ROZLÚČKA S TÁBORMI ZF (OZZŽ)

    Náš posledný - 32-hý detský letný tábor sa skončil a usporiadateľ, vedúci i deti už sa vrátili domov. Všetky zaujímavé - veselé i dramatické okamžiky, na ktoré sa nezabúda boli spracované. Záujemci si ich mohli z dôvodu veľkého objemu stiahnuť prostredníctvom programu "Úschovňa". Ak má niekto záujem a pošle vlastný USB kľúč s veľkosťou 8Gb, po nahratí filmu mu ho obratom prepšlem späť.


Cieľom tohto projektu je propagácia táborov ZF, od roku 1990 každoročne usporiadaných v rámci Odborového zväzu zamestnancov železníc. Prostredníctvom nich sa snažíme o pokračovanie tradícií zavedených Jaroslavom Foglarom, ako je čestnosť, kamarátstvo a zmysel pre fair-play. Každoročne pripravujeme iba jeden tábor a to 9 až 10 mesiacov vopred, s dôrazom na obsah a zameranie každej celo-táborovej hry, v ktorej sú v jednotlivých úsekoch zapracované rôznorodé úlohy napĺňajúce spomenuté tradície.

Všetky úlohy deti plnia v okolitej prírode práve prebiehajúceho tábora, či už ide o orientáciu v prírode, tajomstvá nočného lesa, rôzne hlavolamy alebo silové disciplíny, vždy s ohľadom na vek detí a ďalšie.

Okrem činností v rámci celo-táborovej hry máme pre deti v každom tábore pripravenú nielen radu ďalších športových činností - futbal, volejbal, basketbal, ringo, bedminton, kriket či stolný tenis, ale aj netradičné disciplíny v rámci 7- boja (našej táborovej olympiády).

Do programu tábora máme vždy zahrnutý karneval, výlet a zábavné programy vopred pripravené vedúcimi. Nechýba ani toľko žiadaná diskotéka.

V programe tábora máme nechýbajú aj také činnosti, ako sú: táborové zručnosti, viazanie uzlov, rozkladanie ohňa, pochodové značky, základy prvej pomoci. Vďaka vhodnému výberu tábora v atraktívnom prostredí si deti môžu prakticky v prírode vyskúšať prácu s buzolou a kompasom, čítanie mapy a podľa druhu táborovej hry niekedy zaraďujeme i poznávanie hviezdnej oblohy.

Každom našom tábore sa snažíme, aby sa deti naučili tie najnutnejšie základné pravidlá správania sa v prírode, aby sa v prípade potreby dokázali o seba nielen postarať, ale aj nájsť cestu do bezpečia.

V horúcich letných dňoch upravujeme všetky športové a táborové činnosti tak, aby nebol organizmus preťažovaný nadmerným teplom a využívame príjemnú chladivú vodu bazéna v areáli tábora, ktorá samozrejme spĺňa hygienické predpisy pre prevádzku bazénov a kúpalísk.

Neorganizujeme tábory s výučbou cudzích jazykov, s prácou na počítačoch a ani s iným „školským“ programom.

Cieľom našich táborov je vždy aktívny odpočinok detí a načerpanie nových síl pre celý ďalší školský rok.

V každom turnuse máme pre deti  zaujímavé a neobvyklé prekvapenia. Návštevy múzeí, hradov a zámkov so zaujímavými výkladmi, návšteva planetárií (Prešov, Hlohovec) prednášky o faune a flóre okolia tábora, vystúpenia sokoliarov, historického šermu, kúzelníka, jazda na koňoch a iné.

Vedúci nami usporiadaných táborov - prechádzajú povinným dvojdňovým školením - od marca 2011 školením s AKREDITÁCIOU ministerstva školstva SR a každoročne aj jednodňovým doplňujúcim školením zameraným na zopakovanie si povinností a na konkrétne činnosti s ohľadom na bezpečnosť detí pri ich výkone priamo v pripravovanom tábore. Týmto spĺňame požiadavky Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho novelizácie.

Bližšie o školeniach na www.skolenia.webnode.sk , ktorá patrí k tomuto webu o táboroch.

O všetkom, čo táto webová stránka ponúka sa bližšie dozviete prostredníctvom menu v jednotlivých ponukách.

Upozornenie návštevníkom

Nielen že máte možnosť nazrieť do našej "kuchyne", ale môžete sa svojim vstupom na túto stránku cez KNIHU NÁVŠTEV aj podieľať na jej obsahu.

Pôvodná táborová stránka i s fotogalériou našich DLT za roky 1990 až 2009 bola bohužiaľ na doméne:

https://taboryzf.wz.cz/historia.html , ktorá je dnes už ZRUŠENÁ...

Novinky

História príbehov mladého čarodeja

15.12.2016 14:23
Áno - je to tu. Náš tábor 2017 sa rýchlo plní. Z 37 miest už máme 24 obsadených, takže - kto má chuť na nové príbehy a súťaže s Harry Potterom - už veľa času nezostáva... 

—————

Leto 2017 s príbehmi mladého čarodeja

02.12.2016 13:03
 Ako sme už avizovali, tábor bude aj v roku 2017. Motívom našej 11-dielnej táborovej hry bude história príbehov mladého čarodeja. Takto sa znovu prenesieme na imaginárny Rokfort a v nových príbehoch a úlohách budeme bojovať o víťazstvo dobra vo svete čarodejníkov...  Bližšie...

—————

Tábor 2017 BUDE...

16.11.2016 17:25
Všetkým "info" chtivým oznamujeme že:Tábor 2017 BUDE na Chate Zbojská v termíne 20. - 29.8.2017...Bližšie koncom budúceho týždňa.... Máme čo doháňať.! 

—————

F0OTOGALÉRIA doplnená o DLT 2016

02.09.2016 11:39
Ostatné fotografie - cca 400 budú doručenéé s DVDíííí.

—————

POĎAKOVANIE SPONZOROM

02.09.2016 09:07
Odborový zväz zamestnancov ĎAKUJE touto cestou všetkým sponzorom a rodičom, ktorí prispeli k ÚSPECHU nášho tábora 2016.  Sponzori nášho  31- VÉHO  DLT  OZZŽ podľa abecedy: ĎAKUJEME VÁM!

—————

Tábor "Za pokladom Aztékov po 20-tich rokoch" je úspešnou minulosťou

02.09.2016 09:02
Krásne prostredie, nové hry a dobrodružstvá, to bol náš tábor usporiadaný v priestoroch Chaty Zbojská a okolitej prírode. Krásne počasie sprevádzajúce náš pobyt, nádherné východy slnka, trblitajúca sa rosa a všade rastúce huby, to bol bonus nášho tábora. 35 šťastných detí sa iba ťažko lúčilo s...

—————

Posledné voľné miesta do nášho POSLEDNÉHO tábora

16.03.2016 09:43
S ohľadom na obsadenosť jednotlivých izieb, možeme ešte doplniť náš tábor v ideálnom obsadení o deti nasledovne: 2 deti = dievčatá  13 až 15,5 roku  alebo 2 deti rovnakého mladšieho veku (2xCH/2xD) K tomuto počtu je v prípade záujmu možné doplniť lôžka do izieb ku najstarším...

—————

EŠTE 6 VOĽNÝCH MIEST

18.01.2016 12:38
Rok sa nám prehupol a už je tu čas na zabezpečenie si tábora. Pre tých pomalších máme už iba 6 voľných miest a boj o Poklad Aztékov sa pomaličky a nezadržateľne približuje....

—————


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava