ŠPORTOVÝ DEŇ 2015

10.11.2014 18:03

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc

www.ozzz.eu         PRE VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV, ICH RODINY a PRIATEĽOV od                      

                                                 veku 3 do veku 99 rokov        

             USPORIADA v dňoch 30. a 31. mája 2015 už 14-ty ŠPORTOVÝ DEŇ

s nasledovným programom:

SOBOTA 30. 5. 2015:

Príchod - INDIVIDUÁLNE autom
alebo s R603 z Bratislavy do PÚCHOVA -  s príchodom do Púchova o 9:55 hodine, kde bude pristavený autobus na
odvoz do Hotela ČERTOV na Čertove:

10:30 -  Ubytovanie, prehliadka športovísk

11:30 - 12:00 =  Uvítacia súťaž rodín = BLONDÝNKIN KVÍZ

12:00 - 13:00 = OBED 

13:00 - slávnostné otvorenie športového dňa

Športový program:  13:15 až 14:15  - SPOLOČNÉ Súťaže rodičov a ICH detí:

1.        13:15 až 14:15  -  DETI 3 až 7 rokov s RODIČMI i SAMÉ

2.        14:15 až 15:15   -  Súťaže iba pre DETI vyšších vekových kategórií až do veku 15 rokov

3.        15:15  až 17:00   -    RODIČIA spolu s DEŤMI v bazéne

4.    + 16:00 až 17:00   =    BOWLING deti NAD 10 rokov

5.   Od 14:15 - SÚŤAŽE DOSPELÝCH (nad 15 rokov)

PREHADZOVANÁ 2-ČLENNÝCH DRUŽSTIEV + stolný tenis ženy

                                                                    + stolný tenis  muži

                  + TENIS jednotlivci - ak vyjde počasie - na 1 dvorci =
podľa počtu prihlásených        =  bez rozdielu Ž / M

= systém určí vedúci športu 

+ od 17:00  do 18:00  BOWLING dospelí   

       18:00 - 19:00   VEČERA

      19:00 - 19:30 Všetky vekové kategórie detí = KRAKATICE  do 19:30

6.   19:00 - 21:00 - dokončenie BOWLINGU dospelých

7.   Od cca  21:00  voľný program =  za pekného  počasia AJ opekanie KLOBÁSOK, chlieb, horčica, pivo...

8.  V PRÍPADE NEPRIAZNE POČASIA PRIPRAVÍME PRE DETI NÁHRADNÝ POGRAM

     od 19:30 - 21:00 (súťaže alebo kreslený film) a klobásky opečieme v kuchyni

NEDEĽA 31. 5. 2015

8:00 - 9:00 RAŇAJKY

VŠETCI    -    9:00     -   10:30   - Rodinná RELY

·     10.30 - 12:00    -   Spracovanie výsledkov - v tomto čase
                                     voľné športy a hry

12:00 - 13:00     -  OBED

13:00 - 13:40     -   Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie odmien

-    ODCHOD       -    INDIVIDUÁLNE aj autobusom k rýchliku do Púchova

Pre prihlásené rodiny zabezpečíme: 
Ubytovanie + stravu = obed + večera + klobásky na opekanie                                                                                                       

+raňajky + obed + ceny + dopravu z Púchova

OZZŽ uhradí svojim členom a ich rodinným príslušníkom

(deťom do 15 rokov) všetky náklady z odborových prostriedkov, vrátane potravín na opekanie.

        ŽIADAME tradičných i netradičných
účastníkov tohto nášho každoročného podujatia, aby sa prihlásili najneskôr

do 17. 4. 2015 do 8:00 hodiny

u:  pani Michalčíkovej 7639   - ZSSK,

     Ing. Tomašoviča   7052   - ZSSK CARGO

alebo u Ing. Friedricha - 5309  (090 3949584) - ZSSK CARGO

a súčasne aby uhradili za každého prihláseného sumu 50€ za DOSPELÚ  

prihlásenú osobu a 35€ za dieťa DO 10 rokov.                                                                                                                                           Členovia OZZŽ zaplatia zálohu vo výške 20€ / dospelá osoba,

                                                           10€ /  dieťa do 10 rokov                                                                                                                                                                                                       Úhrady treba zaslať na číslo účtu: 2625116694/1100.                                                                           

Do poznámky uveďte vaše meno.                                 

 


 


  
 


 
—————

Späť


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava