ROZLÚČKA S TÁBORMI ZF (OZZŽ)

    Náš posledný - 32-hý detský letný tábor sa skončil a usporiadateľ, vedúci i deti už sa vrátili domov. Všetky zaujímavé - veselé i dramatické okamžiky, na ktoré sa nezabúda boli spracované. Záujemci si ich mohli z dôvodu veľkého objemu stiahnuť prostredníctvom programu "Úschovňa". Ak má niekto záujem a pošle vlastný USB kľúč s veľkosťou 8Gb, po nahratí filmu mu ho obratom prepšlem späť.


Cieľom tohto projektu je propagácia táborov ZF, od roku 1990 každoročne usporiadaných v rámci Odborového zväzu zamestnancov železníc. Prostredníctvom nich sa snažíme o pokračovanie tradícií zavedených Jaroslavom Foglarom, ako je čestnosť, kamarátstvo a zmysel pre fair-play. Každoročne pripravujeme iba jeden tábor a to 9 až 10 mesiacov vopred, s dôrazom na obsah a zameranie každej celo-táborovej hry, v ktorej sú v jednotlivých úsekoch zapracované rôznorodé úlohy napĺňajúce spomenuté tradície.

Všetky úlohy deti plnia v okolitej prírode práve prebiehajúceho tábora, či už ide o orientáciu v prírode, tajomstvá nočného lesa, rôzne hlavolamy alebo silové disciplíny, vždy s ohľadom na vek detí a ďalšie.

Okrem činností v rámci celo-táborovej hry máme pre deti v každom tábore pripravenú nielen radu ďalších športových činností - futbal, volejbal, basketbal, ringo, bedminton, kriket či stolný tenis, ale aj netradičné disciplíny v rámci 7- boja (našej táborovej olympiády).

Do programu tábora máme vždy zahrnutý karneval, výlet a zábavné programy vopred pripravené vedúcimi. Nechýba ani toľko žiadaná diskotéka.

V programe tábora máme nechýbajú aj také činnosti, ako sú: táborové zručnosti, viazanie uzlov, rozkladanie ohňa, pochodové značky, základy prvej pomoci. Vďaka vhodnému výberu tábora v atraktívnom prostredí si deti môžu prakticky v prírode vyskúšať prácu s buzolou a kompasom, čítanie mapy a podľa druhu táborovej hry niekedy zaraďujeme i poznávanie hviezdnej oblohy.

Každom našom tábore sa snažíme, aby sa deti naučili tie najnutnejšie základné pravidlá správania sa v prírode, aby sa v prípade potreby dokázali o seba nielen postarať, ale aj nájsť cestu do bezpečia.

V horúcich letných dňoch upravujeme všetky športové a táborové činnosti tak, aby nebol organizmus preťažovaný nadmerným teplom a využívame príjemnú chladivú vodu bazéna v areáli tábora, ktorá samozrejme spĺňa hygienické predpisy pre prevádzku bazénov a kúpalísk.

Neorganizujeme tábory s výučbou cudzích jazykov, s prácou na počítačoch a ani s iným „školským“ programom.

Cieľom našich táborov je vždy aktívny odpočinok detí a načerpanie nových síl pre celý ďalší školský rok.

V každom turnuse máme pre deti  zaujímavé a neobvyklé prekvapenia. Návštevy múzeí, hradov a zámkov so zaujímavými výkladmi, návšteva planetárií (Prešov, Hlohovec) prednášky o faune a flóre okolia tábora, vystúpenia sokoliarov, historického šermu, kúzelníka, jazda na koňoch a iné.

Vedúci nami usporiadaných táborov - prechádzajú povinným dvojdňovým školením - od marca 2011 školením s AKREDITÁCIOU ministerstva školstva SR a každoročne aj jednodňovým doplňujúcim školením zameraným na zopakovanie si povinností a na konkrétne činnosti s ohľadom na bezpečnosť detí pri ich výkone priamo v pripravovanom tábore. Týmto spĺňame požiadavky Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho novelizácie.

Bližšie o školeniach na www.skolenia.webnode.sk , ktorá patrí k tomuto webu o táboroch.

O všetkom, čo táto webová stránka ponúka sa bližšie dozviete prostredníctvom menu v jednotlivých ponukách.

Upozornenie návštevníkom

Nielen že máte možnosť nazrieť do našej "kuchyne", ale môžete sa svojim vstupom na túto stránku cez KNIHU NÁVŠTEV aj podieľať na jej obsahu.

Pôvodná táborová stránka i s fotogalériou našich DLT za roky 1990 až 2009 bola bohužiaľ na doméne:

https://taboryzf.wz.cz/historia.html , ktorá je dnes už ZRUŠENÁ...

Novinky

Zbojníkov poklad sme našli = Muráňska planina

27.08.2019 11:23
Retro dovolenka na Chate Zbojská nás nesklamala. Nádherné prostredie Muráňskej planiny ukázalo svoje čaro, výborné jedlo, bazén, huby a počasie, všetko bolo na veľkú "1".Na Zbojskú sa určite vrátime...

—————

RETRO dovolenka 2019 na Zbojskej

10.08.2019 11:29
V dňoch 17. - 24.8.2019 sa v prostredí Chaty Zbojská uskutoční RETRO dovolenka - Tajomný poklad zbojníka Jakuba Surovca. Ubytovanie a strava R+O+V  pre účastníkov (bývalých vedúcich a deti z táborov ZF) je zabezpečená priamo v Chate Zbojská v cene 24€ za osobu a deň.V prípade záujmu o...

—————

Rozlúčka s MUDr. Máriou Koišovou

03.01.2019 13:52
Posledná rozlúčka s táborovou MUDr. Máriou Koišovou bola:4.1.2019 o 13:00 hodine na NOVOM cintoríne v Topoľčanoch...

—————

POSLEDNÁ ROZLÚČKA

31.12.2018 11:40
Milí priatelia - táborníci, v sobotu 29. decembra 2018 nás zastihla smutná správa.MUDr. Mária Koišová, táborová lekárka z DLT 2012 na Olive a manželka nášho dlhoročného táborového lekára a priateľa MUDr. Stanislava Koiša nás navždy opustila.Posledná rozlúčka sa bude konať pravdepodobne v piatok 4....

—————

TÁBOROVÉ DVD

01.03.2018 16:35
Priatelia - "Táborníci", upratoval som táborové materiály a zistil som, že mi zostalo niekoľko nevyzdvihnutých DVD. Preto ešte stále majú niektorí z Vás MOŽNOSŤ získať zdarma DVD z nasledovných táborov:2009 - Letopisy Narnie - RS Oliwa2010 - Poklad krištáľovej lebky - RS Oliwa2011 -...

—————

POĎAKOVANIE SPONZOROM a reklamným partnerom

22.10.2017 10:27
Vážení sponzori a reklamní partneri táborov OZZŽ     ASM Bratislava OLTIS s.r.o., Bratislava HMH, s.r.o. Bratislava WAGONSERVICE travel s.r.o., Bratislava ELVYT spol., s.r.o., Trnava ŽELOS s.r.o., Trnava rodina Mečiarová z Trnavy a ďalší, ĎAKUJEME Vám za Vašu ochotu a...

—————

Náš 32-hý tábor sa vydaril

30.08.2017 19:54
V utorok 29.8.2017 skončilo naše 27-ročné táborové dobrodružstvo. V priestoroch Chaty Zbojská a krásnom okolí sme prežili posledné dodrodružstvo našich táborov, tentoraz s Harry Potterom. Pri rozlúčke s tábormi nechýbali ani slzičky ľútosti.Krásne zážitky na táborové dni, hry a priateľov zostanú...

—————

Náš tábor je pripravený

11.06.2017 10:50
Čas letí veľmi rýchlo a o pár dní začnú letné prázdniny. V poslednej dekáde augusta sa stretneme v našom rozlúčkovom tábore. Pre všetkých účastníkov sú pripravené nové hry a súťaže, ktorými zaplníme jednotlivé úseky hry "História mladého čarodeja".Tábor je už obsadený, ale pre naplnenie ÚPLNEJ...

—————


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava