POĎAKOVANIE SPONZOROM a reklamným partnerom

22.10.2017 10:27

Vážení sponzori a reklamní partneri táborov OZZŽ    

ASM Bratislava

OLTIS s.r.o., Bratislava

HMH, s.r.o. Bratislava

WAGONSERVICE travel s.r.o., Bratislava

ELVYT spol., s.r.o., Trnava

ŽELOS s.r.o., Trnava

rodina Mečiarová z Trnavy a ďalší,


 ĎAKUJEME Vám za Vašu ochotu a štedrosť pri zabezpečení 32-hého tábora organizovaného pre OZZŽ Ing. Zdeňkom Friedrichom v auguste roku 2017.

—————

Späť


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava