POĎAKOVANIE SPONZOROM

02.09.2016 09:07

Odborový zväz zamestnancov ĎAKUJE touto cestou všetkým sponzorom a rodičom, ktorí prispeli k ÚSPECHU nášho

tábora 2016.  Sponzori nášho  31- VÉHO  DLT  OZZŽ podľa abecedy:

 ĎAKUJEME VÁM!

—————

Späť


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava