UŽ IBA 28 VOĽNÝCH MIEST

04.02.2013 19:17

Ku dnešnému dňu máme už 65 prihlásených detí a zostáva nám iba 28 voľných miest. Stále majú možnosť prihlásiť sa všetci, ktorí chcú zažiť dobrodružstvá s Indiana Jonesom v krásnej prírode Karpát pri Poešťanoch.

—————

Späť


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava