VEĽKÁ VĎAKA

09.09.2015 14:40

Všetkým našim sponzorom týmto vyjadrujeme VEĽKÚ VĎAKU za ochotu prispieť cenami i finančne na náš jubilejný 30-ty Detský Letný Tábor.

Tak ako ukazuje naša nástenka s menami sponzorov, tak Ste sa zvýraznili v očiach detí pri preberaní Vami venovaných cien. ĎAKUJEME.

—————

Späť


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: ProgressRailways, s.r.o., Tomášikova 10/D
821 09 Bratislava