01. DLT SEČ 17 – 31. 8. 1990 Česká republika

01. DLT SEČ 17 – 31. 8. 1990 Česká republika

    Poklad  Morskej  hviezdy

Bola to naša prvá celo táborová hra, ktorú sme pripravili podľa motívov knihy Jaroslava Foglara – Poklad Černého delfína. Niektoré texty a názvy úsekov boli použité priamo z citovanej knižky. Hru sme hrali v nádhernom prostredí Železných hôr, pri priehrade Seč na riečke Chrudimke, pod zrúcaninami starobylého hradu Oheb. Celkove bolo do hry zapojených 65 detí vo veku od 7 do 15 rokov. Hra mala veľký úspech a preto sme ju hrali s rôznymi obmenami aj v roku 1994 v Jaklovciach pri Margecanoch ako Poklad Čierneho piráta a v roku 1998 na Modrovej pri Piešťanoch ako Poklad Modrého delfína.

 


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava