Alžbeta Habarová - napokazí žiadnu zábavu...

Alžbeta Habarová - napokazí žiadnu zábavu...

1994 dieťa v DLT Modrová

2017 - vedúca najstarších dievčat


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: ProgressRailways, s.r.o., Tomášikova 10/D
821 09 Bratislava