25. OLIWA club Trenčianska Teplá 15. - 28. 8. 2010

25. OLIWA club Trenčianska Teplá 15. - 28. 8. 2010

POKLAD KRIŠTÁĽOVEJ LEBKY:

Tábora sa zúčastnilo celkom 119 detí, z toho 3 deti z Domu sociálnej starostlivosti Adamovské Kochanovce. Tento prejekt sa ukázal z pohľadu organizátora ako prospešný pre obe strany. Deti z DSS sa ocitli v odlišnom prostredí a dokázali sa začleniť do táborového života. Deti bez zdravotného obmedzenia videli a spoznali i iný svet, do ktorého mali doteraz zatvorené dvere...

Celkovo bol tábor veľmi úspešný. O jednotlivé úseky táborovej hry bol neustály záujem a deti veľmi dobre spolupracovali, čím sa vytvorila medzi nimi a vedúcimi dobrá a priateľská vzájomná atmosféra. Šľahačkou na torte boli sponzorské odmeny od firiem: SLOVART-PRINT, ŽELOS Trnava, Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s., Vydavateľstvo A.L.I., Lekáreň MIchalek-pharma Trnava. Materiálne nás podporili firmy ESET spol. s.r.o., ASM Slovakia Bratislava a pán Ivan Líška.

Fotografie z priebehu tábora nájdete vo fotogalérii.


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava