24. OLIWA Trenčianska Teplá 15. - 28. 8. 2009

24. OLIWA Trenčianska Teplá 15. -  28. 8. 2009

KONIEC BIELEJ ČARODEJNICE - V krásnom prostredí RS OLIWA-club sme sa s novou hrou, o ktorú bol opäť už v januári taký mimoriadny záujem, že sme nakoniec oznámili vypredaný tábor, stretli s doteraz najväčším počtom detí v nami usporiadaných táboroch. Spolu sme ubytovali 129 detí - čo pre systém našich táborov predstavuje vrchol možností z časového hľadiska priebehu jednotlivých úsekov hry.

Starostlivo pripravená a vyvážená 15- dielna táborová hra priniesla nielen záujem o víťazstvo v každom úseku ale i prekvapivé celkové víťazstvo družiny "Povrazy", ktorá v poslednom úseku získala práve ten počet bodov, ktorý bol potrebný na ich veľmi tesné víťazstvo. Sprievodné programy - jazda na koňoch, vystúpenie sokoliarov Aquilla i "Ohňová show", ako aj oddielové činnosti sa tešili všeobecnému záujmu detí. Tento úspech nás zaväzuje, aby pripravovaná hra pre tábor usporiadaný v roku 2010 bola ešte motivujúcejšia a priniesla deťom krásne a nezabudnuteľné zážitky. Viac o činnostiach v "krajine hovoriacich bytostí" vám povie naša táborová fotogaléria...

 


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava