Tábor 2010 od 15. do 28. augusta

10.10.2009 17:20

 

Poklad krištáľovej lebky

„Je mnoho odvážlivcov, ale iba jeden víťaz"

V nedostupných pralesoch centrálnej Afriky žije kmeň krovákov, ktorí sa nazývajú uctievači lebiek. Podľa legendy, si náčelníci kmeňa odovzdávajú pri korunovácii záhadnú krištáľovú lebku. Lebka má podľa hľadačov pokladov pri uložení na posvätné miesto v jaskyni, ku ktorej pozná cestu vždy iba náčelník, ukázať miesto, kde je ukrytý obrovský poklad.

O tomto poklade sa dozvedeli už rôzni hľadači pokladov a vynaložili mnoho síl i peňazí na jeho získanie. O mnohých z nich po ich odchode z hlavného mesta Stredoafrickej republiky – Kinshasi, nikto viac nepočul a ani ich nevidel, keďže na všetkých Európanov tu v Afrike ešte stále číhajú nebezpečné choroby ako malária, cholera, mor a spavá nemoc, divoké šelmy, jedovaté hady a hmyz, ale predovšetkým ozbrojené bandy rebelov.... Zatiaľ sa nikomu z týchto odvážlivcov nepodarilo nájsť ani kmeň a ani tajomnú jaskyňu s pokladom. Toľko hovorí príbeh.

Tak ako hľadači pokladov, i vy vstúpite do neznámych končín v srdci čierneho kontinentu a budete bojovať so živlami, nástrahami prírody, zákernosťou banditov i s vlastným strachom.

Na rozdiel od jednotlivých hľadačov, iba Vy dokážete svojou spoluprácou v družinách prekonať všetky tieto nástrahy a objaviť poklad nesmiernej ceny. Neváhajte teda, vezmite všetku svoju odvahu a vstúpte s nami do krajiny, kde vúdú ešte stále vládne mocnou silou....

Náš príbeh sa práve začína.

Nech vaše kroky týmto táborom sprevádza heslo:

 „Poklad krištáľovej lebky potrebuje iba odvážnych, statočných a silných!“

—————

Späť


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava