PRIHLÁŠKA

28.02.2010 10:44

 

Odborový zväz zamestnancov železníc pri CARGO a ZSSK,

Tupého 4, 831 01 Bratislava

PRIHLÁŠKA DO DLT "POKLAD KRIŠTÁĽOVEJ LEBKY" pre deti vo veku od 7 do 17,5 roku, konanom v dňoch 15. - 28.8.2010. 

Meno dieťaťa:        ........................................................................................................................................................

Dátum narodenia ..........................................................................................................................................................

 

Kontaktný telefón: Doma: ..................................        v Zamestnaní :...................................

 

e-mail: ...................................................................................................................................

 

Bydlisko: ..........................................................................       PSČ : .....................................

Spolu s prihláŠKOU ZAŠLITE NA NÁŠ ÚČET AJ ZÁLOHU za každé PRIHLÁSENÉ dieťa, odpočítateľnú z celkovej ceny poukazu, v sume 33,- €.

" ----------------------------------------------------–––––––---------------------------------------- 

CELÚ ÚHRADU ZA DLT OLIWA 2010 v sume 199,10  

Vás žiadame uhradiť najneskôr DO 15. 6. 2010  PREVODOVÝM PRÍKAZOM na číslo účtu vedené v pobočke Tatra banky a.s.: 

Názov: OZZŽ

Číslo:   2625 11 6694 / 1100

- alebo PRIAMYM VKLADOM NA UVEDENÉ ČÍSLO ÚČTU v KTOREJKOĽVEK pobočke Tatra banky a.s: 

- Variabilný symbol = Dátum narodenia dieťaťa 

- alebo priamo na adresu usporiadateľa: 

                           OZZŽ:       Ing. Zdeněk FRIEDRICH, st.

Jiráskova   15,   3. posch.

917 02        T R N A V A

( privat:   033 - 59 36 149, práca: 02 - 2029 – 5309, fax: 02 2029 2290

e-mail: Friedrich.Zdenek@zscargo.sk, Friedrich@ozzz.eu, Taboryzf@gmail.com

www.taboryzf.webnode.sk, www.ozzz.eu

PO PREVEDENÍ ÚHRADY ZA DLT, VÁM BUDE OBRATOM ZASLANÝ POUKAZ DIEŤAŤA SPOLOČNE S ODPORÚČANÝM VYBAVENÍM a POKYNMI O DOPRAVE

Deti, ktoré budú mať skôr uhradenú celú sumu majú PREDNOSŤ! 

Pokiaľ doveziete dieťa  do Trenčianskej Teplej inak ako vlakom, oznámte nám to prosím!

Ing. Zdeněk Friedrich predseda OZZŽ pri CARGO a ZSSK

—————

Späť


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava