Prihláška pre DLT 2015

30.03.2015 13:31


 Odborový  zväz  zamestnancov
 železníc,  Drieňová 24 Bratislava

     www.ozzz.eu

      02 2029 5309                                       

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA  vo veku od 6 do veku 14,99 rokov do

letného tábora " Dobrodružné prázdniny na planéte Zem"

usporiadaného v RZ Jedľové Kostoľany v DŇOCH  

22.- 30.8.2015

 

Meno dieťaťa:        .........................................................................................................................................................................................................................

Dátum
narodenia     .................................................................................................................................

 

Kontaktný
telefón:      Doma: .........................................................        v Zamestnaní ......................................

e-mail:       .........................................................................................................................................

Bydlisko:    .......................................................................................       PSČ : ..............................

 Spolu s prihláŠKOU čo najskôr   =   DO 5. apríla 2015

ZAŠLITE NA NÁŠ ÚČET za každé PRIHLÁSENÉ dieťa ZÁLOHOVÚ PLATBU ODPOČÍTATEĽNÚ Z CELKOVEJ

CENY POUKAZU v sume  50
--------------------------------------------------------------------------------------------------

CELÚ ÚHRADU  ZA  DLT  OZZŽ Jedľové Kostoľany 2015                            195€


  • Vás žiadame uhradiť obratom -  PREVODOVÝM PRÍKAZOM  na účet vedený
    v pobočke Tatra banky a.s.: 

Názov:  OZZŽ

Číslo:   2625 11 6694 / 1100  

 alebo PRIAMYM VKLADOM NA UVEDENÉ ČÍSLO ÚČTU
v KTOREJKOĽVEK  pobočke Tatra
banky a.s:

- Variabilný symbol =  Dátum narodenia dieťaťa

Informácie OZZŽ, hl. vedúci.                   Ing.  Zdeněk FRIEDRICH, st.

a úhrada v hotovosti                                Jiráskova   15,  3. posch.

                                                                   917  02        T R N A V A

                                                                 mobil: 0903 949 584 Práca:       02 2029 5309

                                                                   e-mail: Taboryzf@gmail.com
                                                   
                            Friedrich.Zdenek@zscargo.sk

PO VYKONANÍ ÚHRADY ZA DLT, VÁM BUDE OBRATOM ZASLANÝ POUKAZ DIEŤAŤA SPOLOČNE S ODPORÚČANÝM VYBAVENÍM a POKYNMI
O DOPRAVE

Pokiaľ doveziete dieťa  "do"  aj  "Z" tábora inak  ako doporučenou dopravou = autobusom Z TRNAVY, 

 oznámte nám to OBRATOM!
—————

Späť


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava