08. MODROVÁ 14. – 27. 8. 1994

08.  MODROVÁ 14. – 27. 8. 1994

STOPAMI ALVARÉZA a súčasne aj ZLATO YUKONU 

Foglarovský námet tu opäť slávil úspech. Hra bola doplnená krátkou vlastnou troj-úsekovou hrou z prostredia zlatokopov pod názvom ZLATO YUKONU. Niektoré úseky oboch hier som zasadil do nádherných meandrov modrovského potoka, ktoré dokonali spĺňali atmosféru navodenú motivačnými textami. Tieto upravené úseky priamo na podmienky okolitej prírody nadchli na Modrovej 86 detí.

 

 


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava