28. tábor - RS Prašník - Dúbrava, 30.6. až 13.7.2013

28. tábor - RS Prašník - Dúbrava, 30.6. až 13.7.2013

Náš tábor Leto s Indiana Jonesom, ktorý sme usporiadali v RS Prašník, bol pre 92 detí prelomový tým, že bolopo celý čas extrémne teplé počasie a MY sme v tejto chvíli mohli použiť DVA bazény, ktoré sa stali nedielnou súčasťou našich úsekov táborovej hry. Rovnako "beach" volejbalové ihrisko a nádherné lesy uspokojili i tých náročných táborníkov. Súčasťou tábora sa stali i večerné mravce a veľký apetít detí, ktoré sa s maximálnym zápalom zúčastňovali všetch hier a pripraveného programu. Touto cestou ďakujem všetkým vedúcim za ich zodpovednú táborovú prácu.

Keďže v roku 2014 usporiadame náš prvý prímorský tábor s nižším počtom detí, bude ťažké rozhodnúť sa, ktorí z vedúcich tentoraz zostanú mimo náš táborový kolektív...


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava