22. OLIWA Trenčianska Teplá 12. - 25. 8. 2007

22. OLIWA Trenčianska Teplá 12. -  25. 8. 2007

 

PIRÁTI z KARIBIKU - Po roku sme sa vrátili do teraz už známeho prostredia RZ OLIWA s novou hrou, o ktorú bol v januári taký mimoriadny záujem, že sme nakoniec museli vo februári oznámiť vypredaný tábor!

Piráti z Karibiku splnili to, čo som do prípravy a hier vložil. Záujem o víťazstvo v každom úseku bol mimoriadny a nástenka s bodmi za jednotlivé úseky bola trvalým centrom pozornosti najmenších i najstarších pirátov. K celkovej atmosféry prispeli i masky vedúcich...


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava